Lomsdal-Visten

Lomsdal-Visten nasjonalpark

Lomsdal-Visten nasjonalpark (sørsamisk: Njaarken vaarjelimmiedajve) er en norsk nasjonalpark som ligger fra fjord til fjell gjennom flere ulike landskapstyper på Helgeland i Nordland. Parken ble opprettet 29. mai 2009, for «å bevare et stort, egenartet og tilnærmet urørt naturområde; bevare det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner; sikre variasjonsbredden av naturtyper og store sammenhengende barskogområder i regionen; sikre grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem; bevare, sammen med landskapsvernområdet i Indre Visten, et variert kystlandskap fra fjord til fjell her på Helgeland. Den dekker et område på 1102 km².


Nasjonalparken ligger i Brønnøy, Vevelstad, Vefsn og Grane kommuner i Nordland; og den grenser til Strauman landskapsvernområde på 32 km² som ble opprettet samtidig innerst i fjorden Visten i Vevelstad. Nasjonalparken avløser Skjørlægda naturreservat i Vefsn, Laksmarkdalen naturreservat i Vevelstad, og Strompdalen naturreservat i Brønnøy.

Nasjonalparken ligger i Vistfjellan i Vevelstad-Vefsn, og omfatter den østlige kysten av Velfjorden i Brønnøy/Vevelstad. Lengst sørøst omfatter den en del av Grane kommune med et fjellmassiv opp til 1293 moh, mot Svenningdalen i øst. Sørøst for dette, på andre siden og litt sør for Svenningdalen, starter Børgefjell nasjonalpark.